OPLEIDING

2019-2020 Nederlandse Keramiekopleiding extra leerjaar glazuren –Mieke de Groot
2013-2016 SBB Gouda ambachtelijke opleiding keramische technieken – talent Award 
1996              raku stoken Paulien Ploeger
1994-1996 draailessen Paulien Ploeger
1981-1986 NLO Ubbo Emmius textiele werkvormen-handvaardigheid